Fotomateriaal vogels NP De Meinweg

Naast het schrijven van soortteksten zijn we voor de avifauna ook op zoek naar fotomateriaal van vogels op de Meinweg.  Dit kan historisch, maar ook nieuw materiaal zijn. Er zijn al vele (goede) foto's voorhanden, maar sommige soorten ontbreken nog. Van andere, vaak algemeen voorkomende soorten, is de kwaliteit redelijk tot goed maar kan beter. Afhankelijk van het seizoen doen we op deze pagina suggesties om foto's van de 'wenssoorten' aan te leveren. We hanteren daarbij de volgende voorwaarde;


  • De foto moet  in het werkgebied van Stichting Koekeloere zijn genomen.  Concreet bekent dit: Nationaal Park de Meinweg, de Melickerheide, Flinke Ven, het Herkenbosscherbroek en het aangrenzend Roerdal.


Bijzondere foto's worden gepresenteerd op onze website.


De fotoredactie is in handen van Patrick Lemmens.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op via het contactformulier

Foto-opdracht:

Wintervogels Meinweg

Fotograaf Luuk Belgers in actie op de Meinweg. Foto E. van Asseldonk

beweeg met de muis over het beeld.....

Voor de maanden januari en februari is  de opdracht :

  • Eenden (mn. Smient, Wintertaling) Ganzen (uitdaging Kleine Rietgans...) 
  • Kraaiachtigen (Raaf, Zwarte Kraai, Roek, Kauw). We hebben al wat materiaal, maar de ultieme foto is er nog niet
  • Goudvink


Veel succes, Patrick Lemmens.

Vuurgoudhaan, feb 2023. Foto A. van Halbeek

2024