Actueel

Samenvatting Peelvenen Ecotop 2024 beschikbaar..... lees meer

Toegevoegd Meinweg Fenologlijst

Stichting Koekeloere

Stichting Koekeloere, opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna in de regio te vergroten. Stichting Koekeloere is met haar activiteiten gestart in Nationaal Park De Meinweg, maar heeft gaandeweg haar gebied en interesses uitgebreid naar andere gebieden en soortgroepen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het onderzoek naar voorkomen van en wijze van monitoren van boktorren en het project Meggelveld. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers en de financiële bijdrage van de donateurs  kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen. Lees meer...


Stichting Koekeloere is daarnaast betrokken bij de organisatie van de drie Limburgse "Ecotoppen". Een platform waar veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar eens per jaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek aan de hand van diverse thema's.


Nationaal Park De Meinweg


Sinds de oprichting van de Stichting worden er door vrijwilligers van Stichting Koekeloere diverse tellingen en inventarisaties uitgevoerd in het nationale park. De aandachtsgebieden zijn divers maar de focus ligt bij onderzoeken naar het voorkomen van vogels, dag- en nachtvlinders en kevers. 


Meinweg-Ecotop


Op zaterdag 25 november 2023 vond voor de 15e keer de Meinweg Ecotop plaats. Het thema van de Meinweg Ecotop 2023 was: Vogels in de grensstreek, verrassende zomer- en wintergasten.


Meggelveld-Maasgouw


Het Meggeveld is een klein natuurgebied in de Gemeente Maasgouw. Het gebied is ontstaan door kleinschalige kleiwinning sinds 1917. Het gebied bestaat voornamelijk uit water en elzenbroekbos. In 2020 is hier gestart met een vijfjarig project om de biodiversiteit in kaart te brengen.


De Peelvenen-Ecotop


Op zaterdag 3 februari 2024 vond de derde Peelvenen Ecotop plaats. De Peelvenen Ecotop is een provincie overschrijdend symposium over natuur en landschap in de peelregio. Het thema van De Peelvenen Ecotop 2024 was: Klimaatuitdagingen in de natuur., lees meer


Boktorren-Cerambycidae


Boktorren zijn - vaak kleurrijke - kevers met een langwerpig lichaam die in grootte variëren van enkele millimeters tot vele centimeters. Ze hebben meestal lange tot zeer lange sprieten. Boktorren zijn voornamelijk gebonden aan bossen. Sommige soorten komen echter ook op kruiden voor.


Maasduinen-Ecotop


Op zaterdag 28 oktober 2023 vond de 1e Maasduinen Ecotop plaats. Een symposium over natuur en landschap in Noord-Limburg, georganiseerd door zowel amateur als professionele veldbiologen. Het thema van de Maasduinen Ecotop 2023 was: Heide in Nationaal Park De Maasduinen. 

 
 
 
 

Stichting Koekeloere


Om onze flora en fauna te beschermen zijn actuele gegevens over het voorkomen en de verspreiding van soorten onmisbaar. Ze vormen de basis voor maatregelen op het gebied van behoud en/of herstel van onze flora en fauna.

Vrijwilligers
Stichting Koekeloere maakt dankbaar gebruik van vrijwilligers die alleen, groepsgewijs, structureel maar vaak ook slechts eenmalig Nationaal Park De Meinweg bezoeken. Om elkaar te informeren maken we gebruik van een landelijk database: waarneming.nl. De vrijwilligers geven ons daarnaast ondersteuning bij lopende projecten / onderzoeken of inventariseren op eigen kracht flora en/of fauna in Nationaal Park de Meinweg of daarbuiten.


Waarnemers, beginnend of gevorderd, kunnen altijd aankloppen voor hulp bij determinatie, het leveren van waarnemingen of advies bij het opstarten van projecten. Stichting Koekeloere onderhoudt, wat haar activiteiten betreft, intensief contact met terreinbeherende instanties en andere belanghebbenden.

Wilt u ook waarnemingen verzamelen, meedraaien in een project of wilt u zelf een inventarisatie/onderzoek opstarten in bijvoorbeeld Nationaal Park De Meinweg, laat het ons weten. U kunt gebruik maken van het contactformulier


Donateurs
Stichting Koekeloere kan haar projecten en onderzoeken niet doen zonder de steun van donateurs. Structurele subsidies ontvangen we niet. De meeste activiteiten voeren we uit zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat, omdat we het zelf erg belangrijk vinden de activiteiten toch door te laten gaan.

Werk mee aan het in kaart brengen en uiteindelijk beschermen van onze (natuur)terreinen, stort uw gift op bankrekening IBAN NL49 SNSB 0941.2923.20 t.n.v. Stichting Koekeloere in Wessem. U bent al donateur voor slechts €15,00 per jaar!


Klapekstertelling dd. . Foto E. van Asseldonk