--
  

Fotomateriaal Vogels NP de Meinweg

Naast het schrijven van soortteksten zijn we ook op zoek naar fotomateriaal van vogels op de Meinweg. Er is al veel (goed) materiaal voorhanden, maar sommige soorten ontbreken nog. Van andere, vaak algemeen voorkomende soorten, is de kwaliteit redelijk tot goed maar kan beter. In de tabel op deze pagina vindt u soorten waar we graag nog goede foto's ontvangen.

De voorwaarde is dat de foto in het werkgebied van Stichting Koekeloere moet zijn genomen. Dit betekent; Nationaal Park de Meinweg, de Melickerheide, Flinke Ven en Herkenbosscherbroek en het aangrenzend Roerdal.

Maandelijks kiezen we als redactie een of meerdere foto's van de maand. Iedere foto wordt gepubliceerd op de website van Stichting Koekeloere. 

Neem bij vragen contact op via het contactformulier

Doelsoorten 2022

Wintertaling
Parkgans 
Kleine Rietgans
Gierzwaluw
Witgat
Tureluur
Koekoek
Havik
Waterral 
Kauw
Ekster
Goudvink
Huiszwaluw
Graspieper
Roodborsttapuit - A. van Halbeek - maart 2022
Huismus - A. van Halbeek - jan 2022
Ringmus
Heggemus
Koperwiek
Kramsvogel
Beflijster
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Fuut
Ransuil
Steenuil 

Foto van de maand maart 2022

Roodborsttapuit Meinweg, foto van de maand maart 2022. Anja van Halbeek

Roodborsttapuit/ foto Anja van Halbeek

Gedurende het gehele jaar kunnen Roodborsttapuiten waargenomen in ons werkgebied. Als Natura 2000 soort van zowel structuurrijke heideterreinen als ook van (kleinschalig) agrarisch landschap heeft de soort een ruim aanbod aan geschikt habitat (al heeft de brand van 2020 hier wel een stevig nadelig effect op gehad) binnen NP De Meinweg en de directe omgeving. Naast vrijwel jaarlijks enkele overwinteraars op o.a. het Wolfsplateau is het nog steeds een vrij algemene broedvogel in het gebied op zowel de (overgebleven) heideterreinen als het agrarisch ingericht gebied. Vaak druk alarmerend vanuit een lage struik vestigen ze al snel de aandacht op zich als een van de eerste actieve broedvogels in het gebied. De achteruitgang van de Roodborsttapuit op de verbrande heidevelden zal de komende jaren extra goed gevolgd worden.    Tekst P. Lemmens


 
E-mailen
Map
Info