Stichting Koekeloere

Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Stichting Koekeloere heeft als aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

Meinweg Actueel

Eind april 2020 heeft een grote heidebrand ongeveer 200 ha aan heide-bosgebied in Nationaal Park de Meinweg in as gelegd. Eind juni zien we dat op sommige plekken de heide weer langzaam tevoorschijn komt, naast vrijwel geheel verkoolde twijgen. 

Heide na de brand eind april 2020. Foto Peter Heuts
Roodborsttapuit man, maart 2020, A. van Halbeek

  

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier


Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Meer informatie over nachtvlinders en nachtvlindermonitoring op nachtvlindermonitoring.nl

meinweg waarneming.nl


Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als centrale plaats voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied, meinweg.waarneming.nl.  

Hier vindt u dagelijks actuele informatie van waargenomen soorten.

Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in LimburgBiologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.  Meer info op: www.meinweg-ecotop.nl

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier

Slechtvalk, Meinweg september 2019/ Foto Luuk Belgers

Trektellen

Waarnemingen met betrekking tot de vogeltrek op de Meinweg bekijken, klik hier.