Meinweg Actueel 2018

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2018. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

Meinweg Actueel 2018

Feed

17-06-2018, 22:56

Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) nieuw voor Nationaal Park de Meinweg

Op 17 juni 2018 werd door Nicky Hulsbosch, tijdens een broedvogelinventarisatie op de Meinweg, een Orpheusspotvogel ontdekt. Het betreft de eerste gedocumenteerde waarneming van deze soort in ons werkgebied....   Meer


09-06-2018, 22:46

Drie nieuwe soorten boktorren voor NP de Meinweg

Ook dit jaar zijn er tijdens het boktorren-project van Stichting Koekeloere nieuwe soorten boktorren voor NP de Meinweg ontdekt. Het betreft de Eikenwespboktor, de Gele wespenboktor en de Paarse metaalboktor....   Meer


29-03-2018, 11:06

Het Broek- Herkenbosch levert al leuke soorten vogels op...

Onlangs is het Broek te Herkenbosch heringericht. Weilanden zijn gedeeltelijk afgegraven waardoor vernatting heeft plaatsgevonden. Deze natte open zandige gronden trekken nu regelmatig leuke stetlopers aan,...   Meer


04-03-2018, 20:35

Kraanvogels komen massaal over

Het zat er aan te komen. Rechtstreeks ingeseind vanuit Lac de Der/ Frankrijk..! Via A. van Oosten kregen we hedenochtend de melding dat omstreeks 9.15 uur Kraanvogels massaal zijn vertrokken vanuit Lac de Der/...   Meer


19-02-2018, 14:05

Derde Klapekstertelling levert drie exemplaren op

Afgelopen weekend hebben we, met een grote groep vogelaars, meegedaan aan de Landelijke Klapekstertelling van SOVON/waarneming.nl. De telling leverde op de Meinweg drie exemplaren op, één meer dan de twee...   Meer


Ouder >>