Meinweg Actueel 2018

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2018. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

Meinweg Actueel 2018

Feed

29-03-2018, 11:06

Het Broek- Herkenbosch levert al leuke soorten vogels op...

Onlangs is het Broek te Herkenbosch heringericht. Weilanden zijn gedeeltelijk afgegraven waardoor vernatting heeft plaatsgevonden. Deze natte open zandige gronden trekken nu regelmatig leuke stetlopers aan,...   Meer


04-03-2018, 20:35

Kraanvogels komen massaal over

Het zat er aan te komen. Rechtstreeks ingeseind vanuit Lac de Der/ Frankrijk..! Via A. van Oosten kregen we hedenochtend de melding dat omstreeks 9.15 uur Kraanvogels massaal zijn vertrokken vanuit Lac de Der/...   Meer


19-02-2018, 14:05

Derde Klapekstertelling levert drie exemplaren op

Afgelopen weekend hebben we, met een grote groep vogelaars, meegedaan aan de Landelijke Klapekstertelling van SOVON/waarneming.nl. De telling leverde op de Meinweg drie exemplaren op, één meer dan de twee...   Meer


06-02-2018, 19:12

Middelste Bonte Specht (Dendrocoptes medius) op de Meinweg, omgeving Sint Ludwig

Van alle spechtensoorten die we op de Meinweg kunnen aantreffen is de Middelste Bonte Specht het minst algemeen. De soort wordt pas sinds 2011 jaarlijks op de Meinweg aangetroffen. De soort heeft een voorkeur...   Meer


22-01-2018, 19:06

Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) op Meinweg plateau

Eind januari zijn door Loris Verhees twee Kleine rietganzen aangetroffen tussen een grote groep Toendrarietganzen op het Meinweg plateau. De soort is onder meer te onderscheiden van de Toendrarietgans door het...   Meer


Ouder >>